Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Πρόεδρος: Απιδιανάκης Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος: Αυγουστινάτος Γιώργος
Γενικός Γραμματέας: Κασωτάκη Μαρία
Ειδικός Γραμματέας: Φραγκιουδάκη Μαρία
Ταμίας: Ευαγγελινάκη Δήμητρα
Μέλος: Ανδρουλάκη Αθηνά