Οι μαθητές εκφράζονται με τον υπερρεαλισμό: δίγλωσση βιωματική προσέγγιση