Περιβαλλοντική ομάδα (2013-2014) - Ορειβατικά μόνοπάτια Ε4-Ε6