Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Παρέλαση 28ης Οκτβρίου 2012