Παρουσίαση της κ. Ιωαννίδου Ελένης για την ενδοσχολική βία.