Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2011